Program

Jenter og teknologi – sjekk ut dine jobbmuligheter!

Er du nysgjerrig på hva du kan jobbe med om du velger en teknologisk utdanning, som f.eks. ingeniør eller arkitekt? Mer enn halvparten av verdens befolkning bor nå i byer. Ytterligere 2.5 milliarder mennesker vil flytte til byer innen 2050. Dette skaper muligheter og utfordringer. Som ingeniør eller arkitekt vil du være med på å påvirke fremtidens løsninger for mennesker, bygg og byer. Bli med på prosjektbesøk og se hvordan dette skjer i praksis. Du får et innblikk i prosjektet og møter engasjerte rollemodelle som forteller om valg de har gjort og hva de jobber med.
 
Offentlige byggherrer og anerkjente selskaper i byggebransjen som jobber med byutvikling og utvikler bygninger, vei og bane tar deg med til utvalgte prosjekter i Oslo-området, f.eks. Deichman, Oslo Storbylegevakt og Fornebubanen. Du vil møte rådgivende ingeniører i rollene som byggingeniør, prosjektleder, byggeleder og vegplanlegger, samt landskapsarkitekter og arkitekter.

Praktisk informasjon

Prosjektbesøkene er for deltakerne på Jenter og teknologi og arrangeres i forlengelse av programmet på Chateu Neuf. Det organiseres transport til / fra prosjektene (retur vil gå til et sentralt knytepunkt, f.eks. Oslo S). Besøkene varer ca 2-3 timer og det serveres mat og drikke. Det er plass til ca 15-20 deltakere på hvert prosjekt. 
NB! Det er begrenset antall plasser og de fylles fortløpende. Det er kun mulig å melde seg på et prosjektbesøk. 

Oslo storbylegevakt, ved Aker sykehus
Verter: Omsorgsbygg KF, Advansia og Skanska

Storbylegevakten skal bygges som passivhus med ambisjon om plusshus. Den skal miljøsertifiseres til BREEAM Excellent og være en miljøvennlig byggeplass. Storbylegevakten skal bestå av fremtidsrettede løsninger som gir fleksibilitet i bygget. Samhandling står sentralt i gjennomføringen av prosjektet, med felles mål om å ha all energi i fartsretningen.

Omsorgsbygg er byggherre og inviterer med sine samarbeidspartnere Advansia (prosjektledelse) og Skanska (entreprenør) til innsikt i ulike sider av arbeidshverdagen i planlegging og bygging av et så stort og komplekst helsebygg.
 

Deichman Bjørvika - kunnskap for fremtiden
Vert: Kultur og Idrettsbygg KF

Deichman Bjørvika vil bli en pulserende og inviterende inngang til Oslos nye bydel Bjørvika, og en moderne møteplass for utveksling av kunnskap og læring. Det blir et tidsmessig og funksjonelt bygg med fremtidsrettede løsninger.

Det er et ambisiøst byggeprosjekt og et egenartet bygg som utmerker seg særskilt innenfor energieffektivisering, bruk av ny IKT- teknologi og utviklingen av en ny type biblioteksrom.
Bygget skal tilfredsstille passivhusnivå og byggets totale klimagassutslipp knyttet til materialbruk, energiforbruk og transport skal reduseres med 50 prosent. ENOVA støtter klimatiltakene som gjennomføres i byggingen av det nye biblioteket.

Deichman Bjørvika åpner for publikum 28. mars 2020. Kultur- og idrettsbygg med samarbeidspartnere inviterer til en forsmak 12. februar. 

Prosjektbesøk: Slik bygger vi Fornebubanen
Verter: Fornebubanen, Multiconsult og COWI

Fornebubanen får betydning for hvordan Oslo blir i fremtiden. Bli med på prosjektkontoret der prosjektledere, ingeniører, rådgivere og arkitekter fra COWI, Multiconsult og Fornebubanen jobber sammen for å utvikle et av Norges største og mest utfordrende samferdselsprosjekter. På prosjektbesøket vil du få møte noen nøkkelpersoner som vil dele spennende innsikt i hvordan man jobber med digitalisering og miljø, samt teknologi og byutvikling. Det vil også bli mulighet for en eksklusiv sniktitt i virtual reality (VR).